Tractate Oholot - Chapter 17 - Mishnah 4

Tractate Oholot - Chapter 17 - Mishnah 4

שְׂדֵה בֵית הַפְּרָס עַל גַּבֵּי טְהוֹרָה, שָׁטְפוּ גְשָׁמִים מִבֵּית פְּרָס לַטְּהוֹרָה, אֲפִלּוּ אֲדֻמָּה וְהִלְבִּינוּהָ אוֹ לְבָנָה וְהֶאְדִּימוּהָ, אֵין עוֹשִׂין אוֹתָהּ בֵּית הַפְּרָס:

Comments from Bartenura on Masechet Oholot - Chapter 17 - Mishnah 4

על גבי טהורה. ששדה בית הפרס למעלה וטהורה למטה:

אפילו אדומה. שהיתה עפרה של טהורה אדומה:

והלבינוה. מחמת עפר בית הפרס שהיה לבן:

אין עושין אותה בית הפרס. שלא גזרו טומאה אלא על גוש כברייתו, ולא גזרו על העפר הנשטף עם המים: